Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowa strategia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego

gmachglowny

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 26 czerwca 2013 r. uchwalił nową strategię rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego  na lata 2013-2020. W dokumencie tym została zawarta spójna wizja rozwoju naszej Uczelni, wyraźnie zdefiniowane cele i jasno opisane metody ich osiągania w najbliższych siedmiu latach. Obrany kierunek działań ma pomóc pokonać niebezpieczeństwa współczesnych kryzysów ekonomicznych i oddziałujące negatywnie na system edukacji w Polsce procesy demograficzne. Jest on spójny ze strategicznymi planami rozwoju Polski i Dolnego Śląska.

 

 

Aktualności