Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nominacje profesorskie

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować o nadaniu tytułu naukowego profesora dr hab. Pawłowi Mackiewiczowi, prof. UWr oraz dr hab. Ryszardowi Rzepeckiemu, prof. UWr.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału Biotechnologii, składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Aktualności