Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nasze publikacje

Redakcja czasopisma Pharmaceutics (ISSN 1999-4923) nagrodziła pracowników i doktorantkę Wydziału Biotechnologii (prof. dr hab. inż. Marcina Łukaszewicza, dr Annę Jaromin, mgr Martę Domżał-Kędzia) oraz Wydziału Chemii (dr Agnieszkę Lewińską) za prowadzone badania.

Opublikowany artykuł Nanoemulsion Stabilized by Safe Surfactin from Bacillus subtilis as a Multifunctional, Custom-Designed Smart Delivery System znalazł się na okładce październikowego numeru (Vol. 12, Iss. 10).

Prace badawcze skupiają się na opracowaniu nowatorskiej nanoemulsji stabilizowanej naturalnym biosurfaktantem, jako obiecującego systemu dostarczania hydrofobowych substancji aktywnych w głębsze warstwy naskórka. Prowadzone badania poparte zostały testami ex-vivo oraz in-vivo po enkapsulacji modelowych witamin wykazały one zwiększenie biodostępności i biodystrybucji.

Artykuł dostępny jest jako Open Access, zachęcamy do lektury.

Aktualności