Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Łukasza Opalińskiego

Z wielką radością przekazujemy informację o przyznaniu dr. hab. Łukaszowi Opalińskiemu z Zakładu Inżynierii Białka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną.

Wyróżnienie przyznane zostało w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i dotyczy:

Potranslacyjne mechanizmy transportu i sortowania białek w komórkach eukariotycznych, (biologia) – poznanie molekularnych mechanizmów transportu białek w komórkach eukariotycznych oraz ich wykorzystania w biotechnologii, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymanie homeostazy komórki. Wyniki prowadzonych badań poszerzają wiedze o biogenezie i funkcjonowaniu mitochondriów oraz ich integracji z innymi strukturami komórkowymi.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje.

Aktualności