Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda premiera za najlepszą rozprawę doktorską

Dr Elwira Smakowska została nagrodzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską „Analiza funkcjonalna mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 ze szczególnym uwzględnieniem badań proteomicznych”. Promotorem jej pracy była prof. dr hab. Hanna Jańska (Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, UWr).

Spośród nagrodzonych pięciu laureatów związanych jest z Uniwersytetem Wrocławskim.

Pełna lista nagrodzonych została opublikowana w BIP KPRM.

Aktualności