Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda im. Prof. Kazimierza Bassalika

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Zakładu Mikrobiologii Molekularnej z naszego Wydziału zostali laureatami konkursu o Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika ustanowioną przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, przyznawaną corocznie za najlepsze polskie prace mikrobiologiczne.

Nagrodę główną za pracę z 2017 roku uzyskał zespół w składzie:
dr Joanna Hołówka, dr Damian Trojanowski, dr Katarzyna Ginda, dr Bartosz Wojtaś, Bartłomiej Gielniewski, prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz oraz prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska za pracę „HupB is a bacterial nucleoid-associated protein with an indispensable eukaryotic-like tail” opublikowaną w czasopiśmie mBio, 2017, Vol. 8, nr 6.

Jedno z dwóch równorzędnych wyróżnień uzyskał zespół:
dr Agnieszka Strzałka, dr Marcin Szafran, prof. Terence Strick oraz prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz za pracę: „C-terminal lysine repeats in Streptomyces topoisomerase I stabilize the enzyme-DNA complex and confer high enzyme processivity” opublikowaną w czasopiśmie NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2017, Vol. 45, nr 20.

Gratulujemy.

 

Aktualności