Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda im. Prof. Kazimierza Bassalika

Z wielką przyjemnością przekazujemy informację, że zespół naukowców z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej po raz kolejny został wyróżniony w konkursie o Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika, ustanowioną przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, przyznawaną corocznie za najlepsze polskie prace mikrobiologiczne.

Nagrodzona publikacja to Watching DNA Replication Inhibitors in Action: Exploiting Time-Lapse Microfluidic Microscopy as a Tool for Target-Drug Interaction Studies in Mycobacterium, jej autorami są dr Damian Trojanowski, mgr Marta Kołodziej, dr inż. Joanna Hołówka, prof. Rolf Müller oraz prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska.

Gratulujemy!

Aktualności