Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nagroda im. Prof. Kazimierza Bassalika

Z przyjemnością informujemy, że praca, której współautorem jest pracownik Zakładu Bioinformatyki i Genomiki z naszego Wydziału – dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UWr –  uzyskała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bassalika ustanowioną przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, przyznawaną corocznie za najlepsze polskie prace mikrobiologiczne:

Augustyniak D, Seredyński R, McClean S, et al. Virulence factors of Moraxella catarrhalis outer membrane vesicles are major targets for cross-reactive antibodies and have adapted during evolution. Scientific Reports, 2018, 8(1).

Aktualności