Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs stypendialny dla młodych doktorów

ar1

W dniu 11 kwietnia 2014 r., Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
ogłoszony został nabór wniosków stypendialnych młodych doktorów w konkursie stypendialnym
realizowanym w ramach projektu „Akademia Rozwoju- kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

Termin składania wniosków upływa w dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 15.30. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje na temat konkursu oraz dokumenty aplikacyjne.

Aktualności