Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Mobilny punkt ZIP w KEBB

logo_zintegrowany_infor_pacjen

11 lutego 2014 r. w godz. 9:00-14:00 na terenie KEBB (ul. F. Joliot-Curie 14a) stanie mobilny punkt ZIP, w którym pracownicy NFZ będą wydawali loginy i hasła. Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią i okazać dowód osobisty.

Zintegrowany Informator Pacjenta został uruchomiony 1 lipca 2013 r. i  jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób on-line dane o leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu  osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.

System ZIP

 • daje możliwość sprawdzania na bieżąco historii udzielonych i sfinansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zrealizowanych recept
 • potwierdza status ubezpieczenia
 • daje możliwość skonfrontowania faktycznego przebiegu  leczenia z tym, co zostało odnotowane w dokumentach
 • informuje o kosztach poniesionych przez NFZ w związku z leczeniem pacjenta
 • zawiera wykaz placówek mających podpisane umowy z NFZ wraz z mapami dojazdu oraz godzinami otwarcia
 • w przypadku niektórych usług medycznych informuje o czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia
 • udziela informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych, programów profilaktycznych, leczenia za granicą i innych

Z systemu ZIP mogą korzystać

 • osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin)
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie
 • osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń
 • osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości

 

 

Aktualności