Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Młodzi zdolni – ruszajcie po stypendia!

Szanowni Maturzyści!

Uniwersytet Wrocławski dzięki znalezieniu się w gronie 10 uczelni uczestniczących w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza może wspierać młodych – zdolnych studentów już od pierwszego roku studiów! Jeżeli będziesz laureatem olimpiady przedmiotowej, znakomicie pójdzie Ci matura lub osiągniesz wysoki wynik w procesie rekrutacji na studia – czeka na ciebie stypendium Młody Badacz! Uczelnia przeznacza na nie milion złotych rocznie!

fot. Magdalena Marcula

Stypendia Młody Badacz przyznawane są w latach 2020-2025. Na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego publikowane są informacje o każdym naborze. W 2024 roku nabór wniosków do programu stypendialnego nastąpi we wrześniu, a rozstrzygnięcie zaplanowane jest na październik.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich stacjonarnych kierunków pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania matury, również matury międzynarodowej IB lub matury zagranicznej zostali przyjęci na pierwszy rok studiów i są:

  • Medalistami, laureatami lub finalistami olimpiad (wykaz w Regulaminie poniżej)
  • Kandydatami z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji, przyjętymi zgodnie z zasadami rekrutacji kandydatów z maturą międzynarodową IB
  • Kandydatami z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji, przyjętymi na studia na podstawie pisemnych wyników egzaminu maturalnego (tzw. matura krajowa)

UWAGA! W okresie pobierania stypendium student może studiować tylko na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jak aplikować?

Należy złożyć “Wniosek o Stypendium Młody Badacz 2020-2025″ (treść w Regulaminie poniżej) wraz z załącznikami. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, która zostanie uruchomiona w momencie rozpoczęcia naboru (będziemy o tym informowali).

Kto ocenia wnioski?

Wnioski rozpatruje Zespół ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020-2025. Listę stypendystów zatwierdza Rektor.

Podstawa prawna: Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu IDUB

Aktualności