Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów kierunku MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów kierunku MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Szanowni Państwo,

prezentujemy listę kandydatów przyjętych na I rok studiów kierunku MEDICAL BIOTECHNOLOGY, studia II-go stopnia w języku angielskim, na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024:

Lista ptzyjętych

Aktualności