Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureatki w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że doktorantkami-stypendystkami w projekcie OPUS 14 finansowanym przez NCN pt:. „Funkcjonalne i strukturalne zależności pomiędzy proteazami mitochondrialnej błony wewnętrznej, AtFTSH4 i AtOMA1, u Aradopsis”, kierowanym przez prof. dr hab. Hannę Jańską, zostały pani mgr Agata Anna Maziak oraz pani mgr Monika Maleszka.

Aktualności