Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureatka w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Jest nam miło poinformować, że w piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS wniosek zgłoszony przez prof. dr hab. Dagmarę Jakimowicz z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania:

„Koordynacja cyklu komórkowego Mycobacterium – rola homologu białka ParA”.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje o konkursie oraz innych zwycięskich projektach znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Aktualności