Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureat w Programie Stypendialnym EMBO

Jest nam miło przekazać informację, że dr Manuel Peris-Diaz z Zakładu Chemii Biologicznej uzyskał prestiżowe stypendium międzynarodowej organizacji EMBO, promującej rozwój nauki i wspierającej badania utalentowanych naukowców.

W ramach przyznanego stypendium dr M. Peris-Diaz zrealizuje dwuletni wyjazd do Bijvoet Centre for Biomolecular Research (Utrecht University) w Holandii, gdzie będzie prowadził badania w zespole, którym kieruje prof. dr Albert J. R. Heck: The Biomolecular Mass Spectrometry and Proteomics Group.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o programie Postdoctoral Fellowships, oraz działalnością organizacji EMBO.

Gratulujemy!

Aktualności