Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureat w Konkursie Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że doktorant z Zakładu Chemii Biologicznej – mgr Manuel David Peris Diaz – został laureatem w konkursie Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 8 i realizować będzie projekt pt. „Charakterystyka strukturalna częściowo wysyconych form metalotionein cynkowych oraz ich rola w regulacji aktywności supresora nowotworowego p53„.

Gratulujemy!

Aktualności