Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że laureatami w kolejnych konkursach Narodowego Centrum Nauki zostali pracownicy i studenci z naszego Wydziału:

OPUS

„Wpływ polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein na komórkową homeostazę jonów cynku – rola zróżnicowania sekwencyjnego, strukturalnego i stabilnościowego” – prof. dr hab. Artur Krężel – 2 200 400 zł.

„Organizacja przestrzenna chromosomu podczas sporulacji Streptomyces – wpływ na podziały komórkowe, segregację chromosomów, przeżywalność i kiełkowanie zarodników” – prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz – 2 140 000 zł.

„Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF)” – dr hab. Małgorzata Zakrzewska – 1 298 200 zł.

PRELUDIUM

„Analiza cyklu życia biofilmu na elektrodach bioreaktora elektrolitycznego i ocena kluczowych parametrów odpowiedzialnych za elektrometanogenezę” – mgr inż. Michał Gaworski – 209 400 zł.

„Znaczenie oddziaływania FGF1/2 z białkiem p53 dla ich antyapoptotycznej aktywności” – mgr Agata Lampart – 140 000 zł.

„Rola częściowo wysyconych form metalotioneiny cynkowej w regulacji aktywności supresora nowotworowego p53” – mgr Manuel David Peris Diaz – 172 200 zł.

„Modelowanie i ewolucja sekwencji kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego” – lic. Katarzyna Marta Sidorczuk – 198 600 zł.

SONATA

„Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modifikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces” – dr Marcin Szafran – 1 068 200 zł.

 

Gratulujemy!

 

Aktualności