Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pośród laureatów kolejnych konkursów Narodowego Centrum Nauki, znaleźli się pracownicy oraz doktorantka Wydziału Biotechnologii:

OPUS 25

Współdziałanie białek wiążących nukleoid i czynników transkrypcyjnych w regulacji ekspresji genów u bakterii produkujących antybiotyki” – prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, Zakład Mikrobiologii Molekularnej.

Mechanizmy przyswajania hemu beztlenowych bakterii jamy ustnej z gromady Bacteroidetes: od badań zależności struktury i funkcji do opracowania biologicznych markerów chorób przyzębia” – prof. dr hab. Teresa Olczak, Pracownia Biologii Medycznej.

Poświata i termometria luminescencyjna nanoluminoforów i ich potencjał biomedyczny” – dr Justyna Zeler (Wydział Chemii), dr Aleksandra Simiczyjew (Wydział Biotechnologii, Zakład Patologii Komórki).

PRELUDIUM 22

Interakcja między niepatogennym i patogennym szczepem F. oxysporum: potencjalny horyzontalny transfer genów oraz wpływ na infekcję lnu” – mgr Marta Burgberger-Stawarz, Zakład Biochemii Genetycznej.

Serdecznie gratulujemy!

Aktualności