Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż następujący pracownicy Wydziału Biotechnologii otrzymali finansowanie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki:

OPUS 22: 

Struktura i rola miedziowo-cynkowych metalotionein w komórkowym buforowaniu jonów miedzi i cynku – prof. dr hab. Artur Krężel, Zakład Chemii Biologicznej.

Celowanie w powierzchniowe proteoglikany multimerycznymi ligandami o wysokim powinowactwie oraz ich cytotoksycznymi koniugatami-w stronę terapii precyzyjnej raka trzustki – dr hab. Łukasz Opaliński, Zakład Inżynierii Białka.

Rola sfingolipidów błony plazmatycznej Candida albicans w potencjalnie nowym mechanizmie lekooporności i w odpowiedzi zapalnej – dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr, Zakład Biotransformacji.

Identyfikacja cząsteczek wydzielanych przez komórki niszy adipogennej wpływających na progresję komórek raka jelita grubego – dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki.

Ewolucja zduplikowanych elementów w genomach mitochondrialnych ptaków – prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki.

Określenie naturalnej funkcji krótkich oligodeoksynukleotydów w celu umożliwienia ich wykorzystania do precyzyjnej i wydajnej edycji genomu – dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr, Zakład Biochemii Genetycznej.

SONATA 17:

Nowy system dwuskładnikowy u Streptomyces i jego rola w regulacji wzrostu oraz zwalczaniu konkurencji międzygatunkowej – dr Martyna Gongerowska-Jac, Zakład Mikrobiologii Molekularnej.

Poszukiwanie molekularnego mechanizmu rozwoju fenotypu dystrofii mięśniowej Emery-Dreifussa – dr Katarzyna Piekarowicz, Pracownia Białek Jądrowych.

Gratulujemy!

 

Aktualności