Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Jest nam miło poinformować, że po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe dla projektów realizowanych na naszym Wydziale:

Transportery nukleotydo-cukrów jako centra organizacyjne wielkocząsteczkowych kompleksów uczestniczących w glikozylacji – dr Dorota Maszczak-Seneczko, Zakład Biochemii – w konkursie OPUS.

Zmiany metabolizm lipidów w komórkach ludzkiego czerniaka opornych na leczenie inhibitorami BRAF/MEK związane z obecnością adipocytów w niszy nowotworu – dr Aleksandra Simiczyjew, Zakład Patologii Komórki – w konkursie SONATA.

Jak komórki produkujących antybiotyki bakterii rosną i rozgałęziają się? – dr Bernhard Kepplinger, Zakład Mikrobiologii Molekularnej – w konkursie SONATA.

Gratulujemy!

 

Aktualności