Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w Konkursach Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki decyzją z dnia 20 listopada 2020 roku przyznało środki finansowe dla projektów realizowanych na naszym Wydziale:

OPUS 19

Architektura chromosomu i jego translokacja w asymetrycznie rosnących i dzielących się komórkach Mycobacterium –  prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Zakład Mikrobiologii Molekularnej.

Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka (rodzaj Saiga, rodzina Bovidae) w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych w porównaniu z danymi morfologicznymi i paleoklimatycznymiprof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki.

PRELUDIUM 19

Dynamika konformacyjna domeny haczyka białka Rad50 w warunkach kontrolowanego stężenia jonów cynku mgr Olga Kerber, Zakład Chemii Biologicznej.

Odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych za mobilność izoform nie-integrynowego receptora lamininy (LamR), w tym niezbadanej jeszcze długiej izoformy LamR, w błonie komórkowej ludzkich komórek czerniaka mgr Ewa Mazurkiewicz, Zakład Patologii Komórki.

Ustalenie mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ nie-integrynowego receptora lamininy (LamR) na rozwój neurytów oraz prekursorów komórek Schwanna na etapie rozwoju zwojów korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych (DRG) – mgr Ewa Mrówczyńska, Zakład Patologii Komórki.

Odtworzenie historii ewolucyjnej śnieżnika europejskiego (Chionomys nivalis, Cricetidae, Mammalia) w oparciu o kopalny DNA i datowania radiowęglowe w kontekście zmian klimatu w późnym plejstocenie i holocenie – mgr Aleksandra Żeromska, Zakład Bioinformatyki i Genomiki.

 

Gratulujemy!

 

 

Aktualności