Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki decyzją z dnia 18 maja 2020 roku przyznało środki finansowe dla projektów realizowanych na naszym Wydziale:

„W poszukiwaniu dróg transportu UDP-N-acetyloglukozoaminy, jednego z głównych substratów glikozylacji w komórkach eukariotycznych” – prof. dr hab. Mariusz Olczak – Konkurs Opus.

„Ustalenie roli obecnej w przestrzeni pozakomórkowej kinazy zależnej od integryn (ILK) w adhezji, migracji/inwazji oraz proliferacji komórek czerniaka” – dr hab. Antonina Mazur – Konkurs Preludium Bis.

„Ustalenie roli poliamin w interakcjach lnu z grzybami z rodzaju Fusarium” – dr hab. Anna Kulma, prof. UWr – Konkurs Preludium Bis.

„Badania nad rolą białka ABCA1 w kluczowych procesach progresji czerniaka” – mgr Ambroise Charles Angbo Wu (promotor dr hab. Aleksander Czogalla, promotor pomocniczy dr Tomasz Trombik) – Konkurs Preludium.

„Model ewolucji plastydów uwzględniający rolę peptydów antydrobnoustrojowych” – mgr Filip Pietluch (promotor prof. dr hab. Paweł Mackiewicz) – Konkurs Preludium.

 

 

Aktualności