Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością przekazujemy informację, że w najnowszych edycjach konkursów Narodowego Centrum Nauki wyłonione zostały do realizacji kolejne projekty zgłoszone przez badaczy z naszego Wydziału.

OPUS 26: Funkcjonalna i strukturalna zależność między procesami biosyntezy nukleotydo-cukrów a metodami ich transportu do subkomórkowego miejsca biosyntezy glikokoniugatów.
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Mariusz Olczak, Zakład Biochemii
Kwota finansowania: 1986160 zł

OPUS 26: Określenie znaczenia wewnątrzkomórkowego modułu FGFR1 dla losów komórki.
Kierownik Projektu: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr, Zakład Inżynierii Białka
Kwota finansowania: 2296040 zł

SONATA 19: Zależna od Zn2+ kompetycja pomiędzy korecepotorem CD4 a CD8α o kinazę tyrozynową Lck.
Kierownik Projektu: dr Anna Kocyła, Zakład Chemii Biologicznej
Kwota finansowania: 1337120 zł

SONATA 19: Poszukiwanie funkcji niepełnego szlaku syntezy hemu ludzkiego patogenu jamy ustnej bakterii Porphyromonas gingivalis.
Kierownik Projektu: dr Michał Śmiga, Pracownia Biologii Medycznej
Kwota finansowania: 1264500 zł

Gratulujemy i życzymy sukcesów naukowych!

Aktualności