Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w III edycji konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe IDUB

Z przyjemnością przekazujemy informację, że pośród laureatów wyróżnionych w konkursie na dodatki motywacyjne jednorazowe w III edycji uniwersyteckiego Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich, będącego jednym z zadań Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

Prof. dr hab. Rafał Bartoszewski, Zakład Biofizyki
Dr hab. Paweł Błażej, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
Dr hab. Aleksander Czogalla, prof. UWr, Zakład Cytobiochemii
Dr Przemysław Gagat, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
Dr Bernhard Kepplinger, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
Dr hab. Antonina Mazur, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki
Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki
Prof. dr hab. Mariusz Olczak, Zakład Biochemii
Dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr, Zakład Inżynierii Białka
Dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr, Zakład Inżynierii Białka
Dr hab. Magdalena Żuk, prof. UWr, Zakład Biochemii Genetycznej

Laureatką konkursu dla młodych naukowców z badaniami wyróżniającymi się doskonałym poziomem naukowym została dr Agnieszka Strzałka z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje o konkursie oraz Laureatach znaleźć można na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aktualności