Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Laureaci w II edycji konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe IDUB

Z przyjemnością przekazujemy informację, że pośród laureatów wyróżnionych w konkursie na dodatki motywacyjne jednorazowe w II edycji uniwersyteckiego Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich, będącego jednym z zadań Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, znaleźli się również pracownicy naszego Wydziału.

Laureatką konkursu dla młodych naukowców z badaniami wyróżniającymi się doskonałym poziomem naukowym została dr Justyna Mierziak-Derecka z Zakładu Biochemii Genetycznej.

Laureaci konkursu dla wszystkich uprawnionych badaczy:

dr Agnieszka Biernatowska, Zakład Cytobiochemii
dr inż. Dominik Drabik, Zakład Cytobiochemii
dr Przemysław Gagat, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
dr Martyna Gongerowska-Jac, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
dr Małgorzata Heidorn-Czarna, Zakład Biologii Molekularnej Komórki
dr inż. Joanna Hołówka, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
dr inż. Mateusz Krzyścik, Zakład Inżynierii Białka
prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki
dr Dorota Maszczak-Seneczko, Zakład Biochemii
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki
dr Katarzyna Piekarowicz, Pracownia Białek Jądrowych
dr Natalia Porębska, Zakład Inżynierii Białka
dr Aleksandra Simiczyjew, Zakład Patologii Komórki
dr Michał Śmiga, Pracownia Biologii Medycznej
dr Wioleta Wojtasik-Górna, Zakład Biochemii Genetycznej
dr inż. Marcin Wolański, Zakład Mikrobiologii Molekularnej
dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr, Zakład Inżynierii Białka
dr Magdalena Zaremba-Czogalla, Zakład Lipidów i Liposomów

Komisja Konkursowa, powołana przez JM Rektora, reprezentująca przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr, oceniała złożone wnioski w oparciu o następujące kryteria:

  • poziom prowadzonych badań udokumentowany publikacjami naukowymi;
  • poziom skuteczności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych;
  • rozwój naukowy.

Gratulujemy!

Aktualności