Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

"Kultury komórkowe - jakość i efekty" - szkolenie firmy Eppendorf

Plakat seminarium Kultury Komórkowe - jakość i efektyEppendorf Poland zaprasza Państwa na seminarium w dniu 18.05.2016r. na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, budynek 14A, sala 2.26 (pokój socjalny na 2-gim piętrze) i sala 0.30.
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 10.05.2016 r. na adres: ostrzyzek.i@eppendorf.pl

Agenda

10:00-11:30 część praktyczna I – sala 2.26
– porównanie różnych materiałów do hodowli komórkowych, operowanie materiałami (w formie luźnych ćwiczeń)
11:30-11:45 przerwa kawowa
11:45-13:00 część teoretyczna – wykład – sala 0.30
– materiały zużywalne do hodowli komórkowej, jakość i ergonomia pracy
– pipetowanie a hodowle komórkowe
– techniki pozwalające na poprawę jednorodności posiewów i wiarygodności rezultatów
– zapobieganie kontaminacji
– wstęp do wizualizacji
13:00-13:15 przerwa kawowa
13:15-14:45 część praktyczna II – sala 2.26

Każdy z Uczestników otrzyma Certyfikat Udziału w Seminarium, a także upominek.

 

Aktualności