Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkursu AgroBioTop

W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia w szóstej edycji konkursu AgroBioTop. Celem nagrody przyznawanej w konkursie jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2022 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komitetu Biotechnologii PAN.

Aktualności