Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stypendium naukowe

OGŁOSZENIE

Konkurs na stypendium naukowe w Zakładzie Biotechnologii Białek, Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach realizacji projektu naukowego Opus 9 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego:

„Współdziałanie receptora witaminy D (VDR) z receptorami kwasu retinowego (RAR) w procesie hematopoezy.”

Okres stypendialny 15.04.2016 – 7.02.2019

Stanowisko: doktorant

Wymagania:

 •  tytuł lekarza medycyny, magistra biologii, biotechnologii lub inny z zakresu nauk biologicznych
 •  wiedza z zakresu biologii, biologii molekularnej, immunologii oraz hematologii
 •  doświadczenie w pracy w warunkach jałowych
 •  znajomość technik biologii molekularnej, w szczególności badania ekspresji genów
 •  znajomość cytometrii przepływowej
 •  znajomość technik badania białek komórkowych
 •  umiejętność planowania badań oraz realizacji prac badawczych
 •  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Warunkiem pobierania stypendium w ramach realizowanego projektu jest status słuchacza studiów doktoranckich

Wymagane dokumenty:

 •  podanie
 •  życiorys wraz z opisem dotychczasowego dorobku naukowego z uwzględnieniem osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
 • odpis dyplomu
 •  poświadczenie statusu doktoranta
 •  listy rekomendacyjne

Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 10.04.2016 drogą elektroniczną na adres: ema@cs.uni.wroc.pl

Aktualności