Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stypendium naukowe

OGŁOSZENIE

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stypendium naukowe w Zakładzie Biotechnologii Białek, w ramach realizacji projektu naukowego Opus 9 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: „Współdziałanie receptora witaminy D (VDR) z receptorami kwasu retinowego (RAR) w procesie hematopoezy.”
Badania realizowane będą pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Marcinkowskiej.

Okres stypendialny 1.10.2016 – 7.08.2019
Stanowisko: doktorant

Wymagania:

 • tytuł lekarza medycyny, magistra biologii, biotechnologii lub inny z zakresu nauk biologicznych
 • wiedza z zakresu biologii, biologii molekularnej, immunologii oraz hematologii
 • umiejętność planowania badań oraz realizacji prac badawczych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Preferowane umiejętności:

 • doświadczenie w pracy w warunkach jałowych
 • znajomość technik biologii molekularnej, w szczególności badania ekspresji genów
 • znajomość cytometrii przepływowej
 • znajomość technik badania białek komórkowych

Warunkiem pobierania stypendium w ramach realizowanego projektu jest status słuchacza studiów doktoranckich

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • życiorys wraz z opisem dotychczasowego dorobku naukowego z uwzględnieniem osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
 • odpis dyplomu
 • poświadczenie statusu doktoranta lub oświadczenie o woli kandydowania na studia doktoranckie
 • listy rekomendacyjne

Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 1.09.2016 drogą elektroniczną na adres: ema@cs.uni.wroc.pl lub osobiście do prof. dr hab. Ewy  Marcinkowskiej (Wydział Biotechnologii UWr; pokój 3.30; ul. Joliot-Curie 14a; 50-383 Wrocław).

Aktualności