Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w Zakładzie Inżynierii Białka w projekcie Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS-9 pt. „Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny” kierowanym przez dr hab. Łukasza Opalińskiego z Zakładu Inżynierii Białka.

Termin składania ofert: 15 listopada 2021, 12:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Aktualności