Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE FNP

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dziedzina:Biologia molekularna, biochemia, celowane terapie nowotworowe

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): Stypendium

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia/stypendium: 3500 PLN + stypendium doktoranckie

Data rozpoczęcia pracy: 1.11.2018

Okres zatrudnienia: 24 miesiące (z możliwością przedłużenia)

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Kierownik/kierowniczka projektu: dr Anna Szlachcic

Tytuł projektu: „Cytotoksyczne koniugaty typu peptibodies skierowane przeciw receptorom fibroblastycznych czynników wzrostu (FGFR)”

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: Komórki nowotworowe często posiadają na swojej powierzchni zwiększoną liczbę receptorów reagujących na różnego rodzaju czynniki wzrostowe. Doniesienia naukowe z ostatnich lat wyraźnie wskazują, że jednym z receptorów czynników wzrostowych będących markerami procesów nowotworzenia są receptory z grupy FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors). Receptory te w zwiększonej ilości wykryto na komórkach pobranych m.in. z nowotworów płuc, żołądka, sutka. Celem projektu jest zidentyfikowanie nowych sekwencji peptydów wiążących FGFR1, i na ich podstawie skonstruowanie cząsteczek typu peptibodies. Peptibodies to cząsteczki analogiczne do przeciwciał, łączące ich tzw. region stały oraz peptyd o zdolności do wiązania wybranego przez nas celu. Jeżeli przyłączymy do nich lek cytotoksyczny otrzymujemy koniugat, który specyficznie rozpozna cel molekularny charakteryzujące komórki nowotworowe i dostarczy do niej toksyczny lek, zaś oszczędzi komórki naszych zdrowych tkanek.

Do opracowanych w ramach projektu cząsteczek kierujących przyłączony zostanie silny lek cytotoksyczny, MMAE – monometyloaurystatyna E, który po dostarczeniu do wnętrza komórki doprowadzi do jej śmierci. Otrzymane koniugaty zostaną scharakteryzowane pod kątem swojej efektywności oraz specyficzności, tak aby wykazywały jak najmniejszy wpływ na komórki o normalnym, fizjologicznym poziomie FGFR1, zaś skutecznie eliminowały komórki o charakterze nowotworowym.

Zadania badawcze:

 1. Projektowanie i wykonywanie eksperymentów z zastosowaniem technik biofizycznych, biochemicznych oraz metod biologii molekularnej i komórkowej.
 2. Analiza i dokumentacja danych.
 3. Publikacja uzyskanych danych w międzynarodowych czasopismach naukowych.
 4. Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Tytuł naukowy magistra biotechnologii, biochemii, lub biologii (lub pokrewny tytuł z dziedziny nauk o życiu). Kandydaci z zaplanowaną obroną pracy magisterskiej we wrześniu 2018 także mogą aplikować).
 2. Wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę naukową.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w piśmie i mowie).
 4. Znajomość i doświadczenie w technikach biochemicznych, biofizycznych, biologii molekularnej i komórkowej.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV (w języku angielskim)
 2. List motywacyjny (w języku angielskim)
 3. Dane kontaktowe do poprzedniego opiekuna/opiekunów naukowych (email).

Oferujemy:

 1. Pracę w młodym, dynamicznym i ambitnym zespole naukowym
 2. Opiekę naukową oraz szkolenia z zakresu technik biofizycznych, biochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej.
 3. Pracę na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym.
 4. Udział w kursach i międzynarodowych konferencjach.
 5. Współpracę ze światowej sławy naukowcami.

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www): anna.szlachcic@uwr.edu.pl

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): Anna Szlachcic (anna.szlachcic@uwr.edu.pl)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 sierpnia 2018

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie mogą być nadal rozpatrywane jeśli stanowiska nie zostaną obsadzone.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa przez komunikatory internetowe typu Skype jest możliwa, chociaż osobista rozmowa jest preferowana)

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

Aktualności