Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Sonata 17 pt.: „Poszukiwanie molekularnego mechanizmu rozwoju fenotypu dystrofii mięśniowej EmeryDreifussa kierowanym przez dr Katarzynę Piekarowicz i realizowanym w Pracowni Białek Jądrowych.

Termin składania ofert: 19 października 2022, 12:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Aktualności