Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 22 pt. „Rola sfingolipidów błony plazmatycznej Candida albicans w potencjalnie nowym mechanizmie lekooporności i w odpowiedzi zapalnej” kierowanym przez dr hab. Annę Krasowską, prof. UWr w Zakładzie Biotransformacji.

Termin składania ofert: 24 lipca 2022.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Aktualności