Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii UWr poszukuje chętnych na stanowisko doktoranta (2 stanowiska) do realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS-9 „Regulacja receptorów czynników wzrostu fibroblastów przez zewnątrzkomórkowe galektyny” kierowanego przez dr hab. Łukasza Opalińskiego.

Projekt dotyczy przekazywania sygnałów oraz transportu białek w komórce i obejmuje interdyscyplinarne prace nad zrozumieniem roli ludzkich galektyn (grupy białek wiążących glikoproteiny i glikolipidy) w regulacji fibroblastycznych czynników wzrostu FGF i ich receptorów FGFR1 (które są glikoproteinami).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Aktualności