Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA NAUKOWEGO (Post-doc) do Zakładu Biotechnologii Białek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ5/00065 p.t.: Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi, kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Marcinkowską.

Szczegóły dot. wymagań stawianych kandydatom oraz warunków zatrudnienia znajdują się na stronie.

Aktualności