Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkurs na stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie NCN

Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS-22 pt. „Celowanie w powierzchniowe proteoglikany multimerycznymi ligandami o wysokim powinowactwie oraz ich cytotoksycznymi koniugatami-w stronę terapii precyzyjnej raka trzustki”, kierowanym przez dr hab. Łukasza Opalińskiego w Zakładzie Inżynierii Białka.

Termin składania ofert: 15 lipiec 2022, godz. 12.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Aktualności