Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Konkursy na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie NCN

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów do projektu Narodowego Centrum Nauki – OPUS 25 – realizowanego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii UWr.

Proponowane stanowiska stanowią część zaplanowanego zespołu w ramach projektu „W poszukiwaniu mechanizmów molekularnych kontrolujących zależne od białka ParB zmiany architektury chromosomu Streptomyces” kierowanego przez dra hab. Marcin Szafrana.

Termin składania ofert: 31 lipca 2024 r.
Kontakt: Kierownik projektu, dr hab. Marcin Szafran, Zakład Mikrobiologii Molekularnej (pokój 3.18), Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski ul. Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław
tel. 71 375 2640
mail. marcin.szafran@uwr.edu.pl

Konkurs 1 – proponowany temat: Charakterystyka białka ParB jako czynnika inicjującego globalne zmiany architektury chromosomu S. venezuelae.

Konkurs 2 – proponowany temat: Rola cyklu białka ParA w synchronizacji wzrostu wierzchołkowego z kompaktowaniem chromosomów u S. venezuelae.

 

Aktualności