Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Kominikat Rektora w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego.

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ustalam z dniem 16 marca 2020 r. następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego:

1/ wszystkie jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane są załatwiać sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
2/ przyjmowanie bezpośrednie interesantów należy ograniczyć do spraw, które nie mogą zostać załatwione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;
3/ kierownik jednostki organizując pracę może wprowadzić dyżury. Osoby pracujące zdalnie, wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej;
4/ dokumenty w formie papierowej należy przekazywać wyłącznie pocztą wewnętrzną przez Kancelarię Ogólną;
5/ wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

Wersja PDF

Aktualności