Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

IX konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów

W dniu 5 stycznia 2015 r. zostanie otwarty IX konkurs stypendialny dla młodych doktorów i doktorantów.

Zaktualizowane wnioski oraz karty oceny merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce stypendia.

Termin składania wniosków mija 30 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Projektu przy ulicy Krętej 1/3, II piętro (pok. 36) we Wrocławiu.
Można je składać osobiście, listownie bądź za pośrednictwem innej osoby.

Stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie dla młodych doktorów i 1500 zł miesięcznie dla doktorantów przyznane zostaną w drodze konkursu osobom wyróżniającym się w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek i spełnić poniższe kryteria:

-młody doktor – osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, i która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim,
-doktorant – uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stypendium naukowe można otrzymać WYŁĄCZNIE 2 razy w ciągu trwania projektu.

 

Aktualności