Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

International Conference for Plant Mitochondrial Biology

DSCN2112W dniach od 17 do 22 maja 2015 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja International Conference for Plant Mitochondrial Biology (ICPMB 2015). Głównym organizatorem konferencji ICPMB 2015 był Dziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. Marcin Łukaszewicz, zaś osobą odpowiedzialną za organizację konferencji była prof. dr hab. Hanna Jańska – kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Komórki.

Konferencje z cyklu ICPMB organizowane są cyklicznie co dwa lata od 1995 roku w różnych krajach na całym świecie (dotychczas odbyły się m.in. w USA, Japonii, Chinach, Niemczech, Australii, Argentynie). W tym roku po raz pierwszy konferencja ta odbyła się w Polsce. Wsparcie finansowe Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW umożliwiło zaproszenie na konferencję naukowców należących do ścisłej czołówki wielu światowych ośrodków naukowych.

DSCN2073Organizowana przez Wydział Biotechnologii konferencja ICPMB 2015 odnotowała rekordową, w porównaniu z poprzednimi, liczbę uczestników – ponad 200 naukowców pochodzących z 30 krajów świata. W trakcie trwania konferencji wygłoszonych zostało 57 wykładów, w dwóch sesjach plakatowych zostało zaprezentowanych łącznie 100 posterów naukowych. Program konferencji był szeroki, składał się z 12 obszernych tematycznie sesji, w trakcie których uczestnicy prezentowali najnowsze osiągnięcia naukowe oraz nowe technologie z ostatnich kilku lat, dotyczące tematyki mitochondriów roślinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące ICPMB 2015 można znaleźć na stronie internetowej konferencji oraz na stronie Facebooka.

Aktualności