Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Immatrykulacja, zebranie organizacyjno-informacyjne oraz szkolenie BHP dla studentów I roku studiów licencjackich

Immatrykulacja, zebranie organizacyjno-informacyjne oraz szkolenie BHP dla studentów I roku studiów licencjackich Wydziału Biotechnologii

Informujemy, że uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów licencjackich Wydziału Biotechnologii odbędzie się w dniu 29.09.2016 r. w godzinach 11:00-13:30 w Oratorium Marianum (Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1).

Po zakończeniu uroczystości o godz. 14:30 odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjno-informacyjne z Pełnomocnikiem Dziekana do spraw dydaktycznych dr Beatą Gubernator oraz opiekunem roku dr Dorotą Maszczak-Seneczko (sala wykładowa 1.03 Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a).

W dniu 05.10.2016 r. w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie „BHP w laboratorium” (sala wykładowa 2CD na Wydziale Chemii UWr przy ul. F. Joliot-Curie 14).

Aktualności