Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Harmonogram związany z pracą dyplomową - Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii

Przekazujemy Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii wprowadzające szczegółowy harmonogram realizacji zapisów wynikających z Zarządzenia nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczących procedur związanych z pracami dyplomowymi.

Aktualności