Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Granty Młodych Naukowców

Dziekan Wydziału Biotechnologii zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  200069/E-344/M/2015 z dnia 12 marca 2015 r. ogłasza w dniu 15 kwietnia 2015 r. konkurs na prowadzenie w roku 2015 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ogłoszenie konkursu „Granty młodych naukowców”

Regulamin-Konkursu-Granty-Młodych-Naukowców-2015

Druki do pobrania

Aktualności