Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Grant w konkursie Agencji Badań Medycznych

Z radością przekazujemy informację o ogłoszonej liście rankingowej w konkursie Agencji Badań Medycznych na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.
Na pierwszym miejscu wśród nagrodzonych znalazł się projekt, realizowany w ramach konsorcjum Uniwersytetu Wrocławskiego z firmą Acellmed oraz Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Spółka z o.o.:

Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2″. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego koordynatorem projektu jest dr hab. Aleksander Czogalla z Zakładu Cytobiochemii.
K
wota przyznana w ramach grantu wynosi 18 204 731,30 zł.

Więcej o konkursie i projekcie można przeczytać na stronie Uniwersytetu.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Aktualności