Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Godziny rektorskie

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2020 r. od godziny 9:30 do godziny 12:00 wprowadzone zostaną godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

Aktualności