Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dzień dziekański

W związku z jubileuszową sesją naukową z okazji 10-lecia powstania Wydziału Biotechnologii, Dziekan Wydziału ogłasza dzień 28 października dniem dziekańskim.

Aktualności