Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dziekan Wydziału Biotechnologii Pełnomocnikiem Rektora ds. projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosił skład Komitetu Sterującego projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024.
Jest nam miło poinformować, że prestiżową funkcję Pełnomocnika Rektora ds. projektu pełni Dziekan Wydziału Biotechnologii – dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr.

Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Gratulujemy!

 

Aktualności