Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Doktorat wdrożeniowy w VI edycji Programu MEiN

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa
Doktorat wdrożeniowy VI edycja

Nazwa zadania: „Opracowanie syntetycznego koniugatu aptamerowego, aktywowanego w środowisku komórek nowotworowych, jako kandydata na lek w immunoterapii celowanej”.

Wartość finansowania: 324 077,36 PLN
Całkowita wartość: 324 077,36 PLN

Projekt ma na celu opracowanie kandydata na lek do stosowania w celowanym leczeniu nowotworu płuc, w postaci cząsteczki koniugatu opartego na dwóch aptamerach o różnych właściwościach. Pierwsza aptamerowa część składowa cząsteczki będzie rozpoznawać specyficznie białko B7-H3 na powierzchni komórek nowotworowych, ale wiązanie celu molekularnego zachodzić będzie wyłącznie w kwaśnym mikrośrodowisku guza. Drugi aptamer, poprzez wiązanie białka CD3, markera limfocytów T, rekrutować będzie te komórki układu immunologicznego w pobliże guza, indukując naturalną komórkową odpowiedź układu odpornościowego. Oba elementy koniugatu pozwolą stworzyć terapię wysoce precyzyjną i mało inwazyjną ze względu na aktywność cząsteczki wyłącznie w obrębie komórek nowotworowych, znacząco ograniczając skutki uboczne dla zdrowych tkanek. Dodatkowym celem projektu jest zweryfikowanie wpływu wprowadzania do sekwencji DNA chemicznie modyfikowanych nukleotydów na selektywność aptameru w zależności od pH środowiska.

Doktorat realizowany jest w firmie Pure Biologics SA oraz na Wydziale Biotechnologii UWr.

Aktualności