Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dodatkowa Rekrutacja na studia II stopnia z Biotechnologii

DODATKOWA REKRUTACJA na studia II stopnia z Biotechnologii

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
25 września 2014

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
28 września 2014

Postępowanie rekrutacyjne (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)
29 września 2014, godz. 9.00, sala 0.30
Wydział Biotechnologii
ul. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
25–26 i 29 września 2014 godz. 9.00–15.00
Do dokumentów należy dołączyć dowód opłaty rekrutacyjnej.
Wydział Biotechnologii
Dziekanat pok. 0.06, ul. Joliot-Curie 14 a
50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
30 września 2014

Aktualności