Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Dodatkowa rejestracja kandydatów

Trwa dodatkowa rejestracja kandydatów na kierunek

BIOTECHNOLOGY (I stopnia stacjonarne w j. angielskim):

12.09.2014 r. – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
15.09.2014 r. – ogłoszenie listy do przyjęcia
16–18.09.2014 r. (godz. 9.00–15.00) – przyjmowanie dokumentów(nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię), należy dotatkowo dołączyć dowód opłaty rekrutacyjnej; Wydział Biotechnologii, Dziekanat pok. 0.06, ul. Joliot-Curie 14 a, 50-383 Wrocław
19.09.2014 r. – ogłoszenie listy przyjętych na studia

Aktualności